تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
تخقيق وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا


مشخصات فايلعنوان: تحقیق وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلاقالب بندی: وردتعداد صفحات: 20   قسمتی ار متونوكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلاكلاي دادگستري هر حوزه قضايی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههاي دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجراي صحیح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفی كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصیت حقوقی میباشد كه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعی وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی اين صنف اقدام مینمايد. انگیزه اصلی اي

ادامه مطلب  
وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلا


       موضوع: وكالت دادگستري در فرانسه ، حرفه اي تحت حمايت و نظارت كانون وكلاوكلاي دادگستري هر حوزه قضايی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههاي دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجراي صحیح آن نظارت كرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمايت و دفاع نمايند. اين نهاد صنفی كانون وكلاي دادگستري نام دارد و داراي شخصیت حقوقی میباشد كه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجراي تعهدات دستهجمعی وكلاي عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی اين صنف اقدام مینمايد. انگیزه اصلی ايجاد كانون وكلا، حمايت از حقوق و مقام وكلاي دادگستري، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش

ادامه مطلب  
تحقیق وكالت دادگستري در تركیه


مشخصات فايلعنوان: تحقیق وكالت دادگستري در تركیهقالب بندی: وردتعداد صفحات: 19   قسمتی از متونوكالت دادگستري در تركیهر مقدمه بايستی متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركیه نمی تواند به عنوان یك نمونه والگوی ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزی ايران باشد زیرا با روی كار آمدن « آتاتورك » در تركیه حكومت جمهوری لائیك جايگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد . در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی كه به تصویب مجلس ملی كبیر تركیه رسید ، محاكم شرعی از تشكیلات قضائی تركیه حذف شدند و به جاي قانون مدنی ،كه بر مبناي احكام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یك كشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون كیفر اي

ادامه مطلب  
دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم وكالت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی وكالت امور اداری وكالت امور اداری كسبی و صنفی وكالت اقامه دعوی وكالت – خرید املاك وكالت مركب مشروح و كلی هبه از موارد رجوع هبه معوض جهت انجام امور حسابرسی دفاع در کمی


دانلود هفت 7 فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم وكالت موضوع ماده ۶۵۶ قانون مدنی وكالت امور اداری وكالت امور اداری كسبی و صنفی وكالت اقامه دعوی  وكالت – خرید املاك  وكالت  مركب مشروح و كلی هبه  از موارد رجوع هبه  معوض جهت انجام امور حسابرسی دفاع در کمیسیون تامین اجتماعی حق بیمه دفاع در کمیسیون مالیات اداره دارايی قوه قضايیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)7 صفحه با قابلیت وی

ادامه مطلب  
تبلیغ و اطلاع رسانی وكلاي دادگستري در اينترنت


تبلیغ و اطلاع رسانی وكلاي دادگستري در اينترنت فهرست مطالب:۱) مقدمه۲) سوابق مربوط به منع تبلیغ توسط وكیل دادگستري۳)جواز معرفی و اطلاع رسانی وكلاي دادگستري در اينترنت۴)نظریه و راي وحدت رویه اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی كانون مركز۵) طرح مسئله در مجمع عمومی اسكودا۶) تفاوت ذاتی بین تبلیغ و اطلاع رسانی۱-۶) ماهیت تبلیغ سنتی و جدید۲-۶) تغییر شرايط حاكم بر تبلیغ سنتی۳-۶) نیاز به اطلاع رسانی در دوران حاضر۴-۶) تخصصی نبودن وكالت در ايران۵-۶) اطلاع از سوابق عمومی و تجربی وكلاي دادگستري۶-۶) مبانی مغايرت تبلیغ با اطلاع رسانی۷-۶) تفاوت موضوع علیهم در تبلیغ سنتی با اطلاع رسانی در اينترنت۷) وظايف كانون ها در رفع نیاز به اطلاع رسانی وكلاي دادگستري۸) تكالیف قانونی ارتقاء پیشرفت علمی و استفاده از آخرین فن آوریها۹) بررسی تطبیقی، تبلیغ و اط

ادامه مطلب  
سوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحه


سوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجراي نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهاي کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 20

ادامه مطلب  
مقاله اي در مورد وكالت آزاد


       موضوع : وكالت آزادوكیل دادگستري یك عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وكیل به كار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وكیل دادگستري اشتغال به مشاوره و وكالت مستقل در تمام زمینه هاي حقوقی دارد . هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وكیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه براي دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر ساير ارگانها و مقامات ، وكیل دادگستري را به وكالت خود تعیین نمايد . مقررات وكالت و مشاوره حقوقی آنچه را كه ما تحت عنوان وكالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر كرده است . كانون وكلاي دادگستري آلمان فدرال در مجمع موسس خود اين امر را در مادة 1 آیین نامه وكالت دادگستري تحت عنوان وكالت آزاد دادگس

ادامه مطلب  
دانلود فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قوه قضايیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)2 صفحه


دانلود فرم کامل و قابل ویرايش و چاپ نمونه فرم نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187   قوه قضايیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)2 صفحه با قابلیت ویرايش و چاپ در دسترس شماست.براي دانلود فرم از کادر زیر اقدام به دانلود نمايید. نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 1- مشخصات موكل : نام و نام خانوادگی :                    شخص حقیقی □ &nbs

ادامه مطلب  
وكالت دادگستري در تركیه


      موضوع : وكالت دادگستري در تركیه در مقدمه بايستی متذكر گردد كه قانون وكالت وكانون وكلاي تركیه نمی تواند به عنوان یك نمونه والگوی ايده آل براي وكلا وكانون وكلاي امروزی ايران باشد زیرا با روی كار آمدن « آتاتورك » در تركیه حكومت جمهوری لائیك جايگزین خلافت اسلامی سلاطین عثمانی شد . در تاریخ 8 آوریل 1924 (20 فروردین 1313 شمسی ) ،به موجب قانونی كه به تصویب مجلس ملی كبیر تركیه رسید ، محاكم شرعی از تشكیلات قضائی تركیه حذف شدند و به جاي قانون مدنی ،كه بر مبناي احكام قرآنی واسلامی تدوین شده بود ، در تاریخ 4 نوامبر 1926 (13 آبان 1315 ) قانون مدنی و قانون تعهدات سوئیس (یعنی یك كشور پیشرفته مسیحی ) عیناً ترجمه وتصویب شد .در همان سال قانون كیفر ايتالیا ترجمه وبه عنوان قانون كیفر تركیه به مورد اجرا گذاشته شد

ادامه مطلب  
پايان نامه حریم خصوصی 230 صداشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهايی است که کرامت انسانی براي ما به ارمغان می آورد.بر پايه اين حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براين توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهاي اشخاص را افزايش داده و متقابلا براي حمايت بیشتر از آزادیهاي شخصی،تکالیف و مسئولیتهاي جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه هاي جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وساير اشخاص براي مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعايت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه اي در حمايت از حریم خصوصی گامهاي ج

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
logo-samandehi